Čtyři jména propojuje zájem o zobrazení krajiny. Jevy, které věda nedokáže popsat, jen víra umožní vyjádřit.

Zdeněk Sklenář 

 

Neodvažujeme se už říkat slovo láska. Ale cožpak lze malovat něco, co nemilujeme?

Josef Šíma 

 

Fotografie je zásadním nositelem informace, je schopna jak pravdivě dokumentovat, tak nebezpečně manipulovat vše. Její objev připravil malířství o jeho jedinečnou funkci zobrazovat skutečnost, čímž ho osvobodil od reálného a malířství se tak začalo zabývat světlem, mlhou a názorem. Když jsem si toto uvědomil, odstartovalo to vznik mých fotogramů.

Josef Achrer 

 

OTEVŘENO POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ NA galerie@zdeneksklenar.cz nebo +420 773 794 510