Vzájemný remix prací dvou studentů AVU, Tomáše Predky (Atelier Grafika II Vladimíra Kokolii) a Pavla Příkaského (Atelier Nových Medií Markuse Huemera):
1. File / new folder
2. Copy / Paste
3. Image / Image rotation/ 90°CW
4. Image / Canvas size
5. Move tool
6. Brush tool
7. Color picker (Foreground color)
8. Clone stamp tool
9. Step backward
10. Gradient tool
11. Import
12. Image / Adjustments / brightness/kontrast
13. History brush tool
14. Blur tool
15. Filter / Artistic / Dry brush
16. Filter / Artistic / Water color
17. Filter / sketech / Chrome
18. Windows / Styles
19. Hand tool
20. File / Save as…