Srdečně Vás zveme k účasti na projektu Pavlíny Komoňové a Filipa Hausera: CVIČENÍ S FILIPEM HAUSEREM

Kdy:  6. 9. 2015 ve 12:30

Kde:  Komenského sady, Ostrava (v blízkosti areálu Dětský ráj)

 “Cvičení s Filipem Hauserem” je projekt, usilující o propojení cvičení a umění. Uskuteční se pod vedením profesionálního lektora jógy Petra Kucharčíka a oproti zvyklostem bude rozšířeno o cvičební pomůcky umělecké povahy, konkrétně o dílo Dům č. p. 4 – 64. Během cvičení tak bude pozornost upřena nejen na vnímání těla, ale také na vnímání samotného předmětu a na jeho estetické kvality. 

!!! ÚČAST JE ZDARMA. POČET ÚČASTNÍKŮ OMEZENÝ, REGISTRACE JE PROTO NUTNÁ!!!

 Pokud Vás projekt oslovil, registrujte se na e-mailu info@kukacka.org

 Každý člověk si přeje žít v souladu se sebou samým i s prostředím, které jej obklopuje. Dnešní doba ovšem v mnoha oblastech života klade stále vyšší fyzické i psychické nároky, a tak stále více lidí trpí tělesným i psychickým napětím, jehož projevem je stres, nervozita a apatie vůči estetickým a konceptuálním vjemům. To vše má i svůj dopad na dění v umělecké sféře. Proto v současné době mají čím dál tím větší význam metody a strategie současného umění, které se snaží jej zapojit do běžného života. A právě metoda "cvičení s uměním" nám ukazuje, jak se umění může stát aktivní součástí našeho bytí a zároveň tím zlepšit zdraví a obnovit tělesnou i duševní harmonii.

(upravený text z knihy Jóga v denním životě – P. s. Mahéšvaránanda)

Autorem uměleckých artefaktů je Filip Hauser, student magisterského studia – obor sochařství na FaVU v Brně.

Autorka projektu je Pavlína Komoňová čerstvá absolventka magisterského studia ateliéru intermédia a multimédia Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě