Přednáška s Lenkou Sýkorovou, ve středu 1. 3. 2017 v 17 hodin, UTB, U13, Univerzitní centrum, Zlín

Proč se stále častěji setkáváme s prezentací výtvarného umění ve veřejném prostoru a to na různých bizarních místech? Různé výlohy, vitrínky či jinak specifická místa jsou obsazovány mladými umělci a slouží jako netradiční galerie. Vernisáže zde většinou probíhají v duchu uzavřených komunit. Z historického kontextu, když vezmeme počátek 20. století, tak lze tento druh komunit dát do spojitostí s dřívější spolkovou uměleckou činností, jejíž forma je dnes pro začínající umělce nezajímavá. Sociální přesah u tohoto způsobu netradičního kurátorování výtvarného umění kupř. ve veřejném prostoru je důležitou změnou recepce uměleckého díla a experimentem, co ještě unese zasvěcený potažmo běžný divák. V příspěvku bude reflektována činnost vybraných alternativních galerií v návaznosti na projekt Czech Action Galleries, který sleduje českou nezávislou galerijní scénu v uplynulých více než dvaceti letech. Tyto galerie dávají prostor studujícím umělcům či čerstvým absolventům vysokých uměleckých škol. Jejich důležitost spočívá v možnosti vyzkoušet si práci s galerijním prostorem.

Více o projektu na: http://actiongalleries.info/

Lenka Sýkorová (1977) teoretička, kritička a kurátorka výtvarného umění. Vystudovala obor Dějiny umění na FF UK v Praze a doktorandské stadium na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Od roku 2004 kurátorsky vede Galerii Altán Klamovka v Praze. Autorka projektu Czech Action Galleries. Více na doméně actiongalleries.info nebo v knize Konečně spolu. Česká nezávislá galerijní scéna 1990–2011. Dále se zaměřuje na médium kresby s postkoncepuálními přesahy. V letech 2009–2011 přednášela na FaVU VUT v Brně. Od roku 2009 působí na KDTU FUD UJEP v Ústí nad Labem. Publikuje v odborných publikacích a periodikách (Flash Art, Artalk).