Výstava “Další posun” je apropriací díla “Posun” Tomáše Vaňka. Marek Šefrna a Rozálie Hanáková v současnosti studenti ateliéru Intermedia III (AVU), pracují s uměleckým dílem na bázi parafráze, reprodukce a jeho autorství.

//EN:
“Další posun“ or Further Shift is an appropriation of Tomáš Vaněk's work “Posun“. Marek Šefrna and Rozálie Hanáková are students of Intermedia Studio III at AVU, they are working with the artwork on basis of paraphrase, reproduction and it's authorship.