Výstava "Další posun" reaguje na dílo "Posun" Tomáše Vaňka z roku 2001. Kombinací citace a přímé apropriace autoři Marek Šefrna a Rozálie Hanáková zachází s fenomény (ne)autorství a (ne)originality.