Výstava Daniela Hanzlíka (nar. 1970) je koncipována jako environmentální instalace. Fyzický rozměr reality je tu transponován do digitálních obrazových a zvukových forem. Při formulaci obsahových východisek autor parafrázuje motivy přírodních a fyzikálních procesů, lineárních a nelineárních systémů, které popisují obraz našeho trojrozměrného světa a prostředky digitálních nástrojů je převádí v synestézii světelných a akustických dat generovaných počítačem. Původní východiska známé skutečnosti se pozměňují v hypotetické modely. Na pomezí reality a fikce se utváří společný prostor empirického poznání a iluze dynamické reality. Výstava je jedním zastřešujícím dílem, sestávajícím ze čtyř instalací, rozvržených na základě vzájemných prostorových a významových souvislostí a ve vztahu k dispozici galerijního prostoru. Projekt volně navazuje na výstavu DATASCAPE, která byla realizována
v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem na podzim 2012.

Komentovaná prohlídka s Petrem Vaňousem a Danielem Hanzlíkem: čt 5. 12. 2013 v 17.00
Lektorské prohlídky: čt 21. 11., 5. 12. a 19. 12. v 16.30

Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova ulice 189/2, Praha 1
út–ne 10–18 h

Vstupné 120/60 Kč