Dvojčata. Dvojí svět. Dialog. Znovupropojení rozděleného je jejich posláním. Komunikace skrze jiné úrovně vědomí je jejich darem. Sestry Ponomarevovy pracují s kolektivním (ne)vědomím vytvářejícím svět, který nalézají vně i vevnitř všech věcí, těl a manifestují jej v oduševnělých objektech.

 

Z výstavy se stává místo setkání, krajina soudržných protikladů, fata morgána duchovních artefaktů za akční slevu až 25 %.

 

Kriticky nahlíží na božskou profanaci, pandemickou pseudospiritualitu a hysterickou polarizaci protikladů. Jejich práce je reakcí na spirituální chaos, hledají temnotu v toxické životní pozitivitě. Objektová krajina imituje utápění se v přeslazené iluzi duchovní vizuality jako roztomilého sebeklamu. Sestry domnělý transcendentální zážitek nezavrhují a vyzdvihují moc imaginace, kterou uznávají jako možnou cestu, vodítko, pomoc.

 

Kurátor: Jan Matýsek