Daniela Krajčová

Galerie Kabinet T. / 12. budova továrního areálu, Zlín, CZ /

MIESTO BLÍZKOSTI, PRIESTOR ODLÚČENIA

Daniela Karajčová /SK/

Peter Jánošík /SK/

vernisáž ve čtvrtek 4. 4. 2019 v 18:00

výstava trvá do 15. 5. 2019

kurátor výstavy: Ján Kralevič

Výstava Miesto blízkosti, priestor odlúčenia prezentuje práce Daniely Krajčovej z cyklu akrylových malieb na plachty, vychádzajúcich z osobných rozhovorov s utečencami. Maľby vyjavujú, okrem vlastnej komplikovanej cesty z krajiny z ktorej pochádzajú, aj siete medziľudských kontaktov a miest, kde sa počas exodu ocitli ich priatelia alebo najbližšia rodina. Vznikajú ilustrované mapy zachytávajúce vzťahy a (teraz už vzdialené) priateľstvá. Autorka vizuálne „osvetľuje“ rozprávanie a vytvára symbolické asociácie, ktorými pokrýva textilnú plochu.  Samostatným dielom je animovaný filmPersona grata (2019) vychádzajúci z príbehu Afganca Faisala žijúceho v Bratislave. Peter Jánošík prezentuje okrem výberu z komornejších diel aj veľké papierové formáty. V nich sa kresba monumentalizuje do nadživotných rozmerov. Je tu prítomná snaha po civilnom vyznení, vyjadrení všednosti až banality postoja a gesta. Pre Petra je dôležité chápanie postavy vo všeobecnejšej rovine: ako figúry. Figúre rozumiem ako vzorcu, obrazcu či schéme. Motív nadobúda obsah na základe zmyslovej podobnosti s realitou. Figúra je to, na čo je upriamená naša pozornosť, čo sa stáva dominantným vo vnemovom poli a vyčleňuje sa z pozadia. Je vzorcom, ktorý koncentruje našu pozornosť. Ústrednou myšlienkou výstavy je akcentovanie postavy ako figurálneho znaku, individuálnej výpovede ako niečoho, čo môže mať univerzálnejšiu platnosť.  Na oboch autoroch ma zaujíma práve ich schopnosť vytvárať z príbehov iných alebo zo svojich zážitkov výtvarné atribúty reprezentujúce bazálnu ľudskú skúsenosť .