Živočichové si nejsou rovni, říkají zoologové a aktivisté, kteří se starají o záchranu vymírajících živočišných druhů. Necharismatické druhy zůstávají kvůli estetickým volbám lidí ve svém vymírání bez pomoci. Politické obsahy přímo vyražené do estetické a vizuální kvality díla jsou strategií kritické práce Daniely a Lindy Dostálkových.

V rámci výstavy v Galerii Kurzor umělkyně vycházejí z analýzy kampaní za práva zvířat nejrůznějších aktivistických spolků a organizací. Pozorují nestabilní pozice necharismatických druhů a žen ve společnosti a pomocí třetí strany monster hledají mezi nimi propojení, ve kterých se tito aktéři mobilizují a ukazují, jak funguje a jaké má důsledky humánní dělení přírody na roztomilou a ošklivou.

kurátorka: Edith Jeřábková