Daniela & Linda Dostálkovy
Extensions

spolupráce / collaboration Jan Adamus & Norbert Gáfrik, Václav Girsa, Patrik Hoznauer ad.
kurátorka / curator Marika Kupková

Galerie u Dobrého pastýře
Galerie TIC, Brno

Výstava s názvem Extensions je metaforickým portálem, který diváka zavede nejen na scénu, ale i do inscenovaného zákulisí. Displej v pomyslné „přední části“ ze své podstaty vytváří manipulativní prostředí; chování v „zákulisí“ je blíž k reálnému já. Právě zde může být pečlivě konstruováno sdělení něčeho mimo dojem, jímž scéna působí. V případě Extensions si divák může libovolně vybrat, která ze situací se pro něj stane prodloužením jednoho ze dvou předkládaných aktů, aniž by mu byly podsouvány primární znaky obou polarit. Daniela a Linda Dostálkovy pracují s vědomím toho, že výstava Extensions ve svém celku, výlučně koncipovaná pro prostor Galerie TIC, testuje stabilitu procesů spojených s inscenováním dvou paralelních situací: „frontstage“ a „backstage“. Tím přivádí diváka ke společnému konsenzu či prodlouženému významu jedné z jím preferovaných situací.

———————–

The exhibition entitled Extensions is a metaphorical portal leading the viewer not only onto the stage, but also into the staged backstage. The display in the “front stage,” by definition, creates a manipulative environment; the behavior in the “backstage” is closer to the real personality. It is here that one can convey a message escaping the impression given by the stage. In the case of Extensions, the viewer can freely chose which situation becomes the extension of one of the two proffered acts, without being given the primary characteristics of either polarity. Daniela and Linda Dostálková work with the awareness that the exhibition as a whole (created specifically for the space in Galerie TIC) tests the stability of processes within the staging of two parallel situations – front stage and backstage – through which it leads the viewer to a consensus or the extended meaning of the preferred situation.

7. 6. – 29. 7. 2017

www.galerie-tic.cz