Darina Alster se nejčastěji vyjadřuje performancemi, mluveným slovem, multimediálními instalacemi a videem. Hlavními tématy její tvorby jsou čas, identita, náboženství a osobní či politické vztahy. Ve svém projevu překračuje hranice reality, narušuje běžné situace nepochopitelnými iracionálními jevy, čímž nechává promlouvat podvědomí. Ráda kombinuje nová média s médii archaickými, jako je například astrologie, tarot, náboženství, pohádky a jiné druhy archetypů.
 

Její díla někdy bývají ve vzájemném kontrastu. Vyjadřují bezpečí nebo naopak nejistotu anebo také rozhraní mezi dobrem a zlem, světlem a tmou. Zajímá ji náboženská mystika, její různé typy, stupně i rozdíly mezi věřícími. Pracuje s jinotaji, nechce se vyjadřovat příliš otevřeně a přímo, ale naopak nechává rozvinout představivost diváků. Různé druhy mystiky mají své vlastní kódy, které nelze vždy odhalit a které mohou zůstat utajené.

  

Pro Veřejný sál Hraničář připravila Darina Alster performanci k tematické výstavě Světlo.