Site-specific
instalace Darjy Lukjanenko z Ateliéru fotografie I UMPRUM se věnuje
tématu Rajské zahrady, kterou zachycuje v její závěrečné fázi a totiž
rozkladu. 

Krásný
navenek, shnilý uvnitř? Projekt Darjy Lukjanenko z Ateliéru fotografie
na UMPRUM navazuje na její předchozí práce, v nichž se věnovala tématu
Rajské zahrady, kterou nyní přenáší do vyděleného a intimního světa za
sklem Galerie Nika, a zve kolemjdoucí ke sledování její závěrečné fáze
úpadku a degradace. Autorčina fascinace vizuální přitažlivostí rozkladu
se promítá jak do ústředního bodu celé kompozice, kterým je textilní
plátno potištěné digitální koláží autorských fotografií zachycujících
uvadající květy a hnijící jídlo pokryté plísní, tak do dalších prvků
instalace jako jsou například v průběhu výstavy pomalu sesychající trsy
živé trávy. Prostor galerie se tak stává jakýmsi vanitas současnosti,
kde fragmenty dnešního světa podléhají fyzické i digitální dekompozici.