Vizuál výstavy, grafické řešení: Filip Dědic

Co jsou data? Co znamenají pro společnost, pro média a designéry? Jak s nimi pracovat? Jak správně číst koláčové grafy? A jak se dá lhát skrze statistiky?

Vizualizace a interpretace dat jsou fenoménem současné vizuální kultury. Slouží jako nástroj hledání odpovědí na složité i jednodušší otázky. Výstava zkoumá metody práce s daty, které se využívají v médiích a ve státní správě. Prostorová instalace spojuje obraz, text, interaktivní prvky a hravě pojaté exponáty. Ty vtáhnou návštěvníky do samotného vytváření i interpretace dat. Součástí expozice je také knihovna, naplněná důležitými texty a odbornými články, které téma výstavy umožní poznat do hloubky.
Výstava v GALERII/CZD by měla zvýšit schopnosti kritického náhledu na vizualizaci dat a vytvořit povědomí o provázanosti oborů statistiky, médií a grafického designu.

Projekt zahájila moderovaná diskuse odborníků, které se zúčastnili datoví novináři Petr Kočí a Jan Cibulka, grafický designér Richard Jaroš, datový analytik Kamil Gregor, teoretici Pavla Pauknerová a Tomáš Marek, kurátoři výstavy Filip Dědic a Jana Mattas Horáčková.

Výsledky odborné diskuse i výsledky interaktivní výstavy budou shrnuty v doprovodné publikaci, doplněné o texty, odkazy na užitečné nástroje a metody. Sborník bude návštěvníkům zdarma k dispozici na výstavě a v elektronické verzi ke stažení prostřednictvím webu CZECHDESIGN.CZ.

Kurátorem a koordinátorem výstavy je Filip Dědic – student dějin a teorie designu na UMPRUM v Praze, který se dlouhodobě zabývá zkoumáním souvislostí mezi designem, technickými obory a současnou kulturou.

Architektonické řešení: Adam Šimeček
Grafické řešení: Filip Dědic

Doprovodný program:
V průběhu výstavy se budou konat dvě přednášky odborníků o otevřených datech a datové žurnalistice, a taktéž dvě komentované prohlídky výstavy. Přesné termíny budou upřesněny. Sledujte fb stránku události. :)

Otevřeno: úterý – pátek 10 – 18 h
Vstup zdarma