David Fesl, Sláva Sobotovičová - Soud, pád, pin a promiň

Konstrukce s bronzovými pamětními deskami jsou rozmístěné v nepravidelné řadě nad sebou ve svahu parku. Vzkazy z desek přirovnáváme k zastavením v kalváriích a jejich rekontextualizací a znovuosazením chceme upozornit na nestálost lidských pořádků. Kola jsou připomínkou občanské mobility, ať už fyzické nebo myšlenkové. Zajímá nás vazba sochařství na širší společenský kontext a kontrast proměnlivosti politických podmínek a snahy o zvěčnění poselství skrze ušlechtilý materiál. Ve výstavě chceme jít ekologickou cestou ve smyslu jak vytváření myšlenek, tak nakládání s „expirovanými“ objekty. 

  

Děkujeme Marii Foltýnové a GHMP