Dvojice letních výstav v Ateliéru Josefa Sudka je příležitostí nahlédnout na dílo Josefa Sudka prostřednictvím dvou uměleckých interpretací jako na živý a inspirativní odkaz. V prvním, červencovém termínu malíř David Hanvald (*1980) prezentoval malby, v nichž vyšel z modernistických rysů Sudkových reklamních a volných fotografií. V srpnu na Hanvalda navazuje konceptuální fotograf Václav Kopecký (*1983) se zcela odlišným náhledem na Sudkovu práci. V autorských operacích se Sudkovými negativy se na jím fotografovaná prostředí zaměřuje jako na jakési časoprostorové kapsle, v nichž nejenže lze pozorovat pohyb autora při práci, ale také spekulovat o neviditelných součástech umělcova tvůrčího procesu.

 

kurátor: Jiří Ptáček