Výstava představí ucelený soubor prací, které vznikaly v průběhu dvou let v Berlíně, Opoli a Brně.

Práce sjednocuje Helánovo čerstvé zaujetí pohoršujícím prvkem projevu, představuje pokračování v posouvání hranic mezi vážností a vtipem, tak jak je Helánovým zvykem.