Umělecká osobnost Davida Helána se vyznačuje především intuitivní návazností na dědictví konceptuálních tendencí druhé půle 20. století. Helánovy umělecké výstupy, performance nebo projekty jsou prostoupeny jak tělesným zacházením s realitou, tak i volnou manipulací s okolím a jeho nenápadností.

 

David Helán při své tvorbě využívá dadaistické principy, experiment, humor a vystupuje v roli pseudovědátora nebo lidského tvora budoucnosti.

 

http://www.davidhelan.com 

 

Program se uskuteční za laskavé podpory Statutárního města Ústí nad Labem, Ministerstva kultury ČR, Fakulty umění a designu a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.