…Soubor vystavených prací formuje snímek “Piecařuv piecař”, povyšující lidskou existenci na potřebu vzniku plošného, kolektivního individua spisovatele, scénáře expanze ducha ojedinělé obrany před katastrofou narůstu konzumující populace. Protkávám výstavu nití svázanosti lidského přežívaní s tvorbou odpadu, kdy v takovémto světle písmeno nabývá hmoty, odpadku, literární činnost zastává úlohu prostředku papírem podloženého, alespoň částečného vymanění se z těchto stigmat… (David Helán, redakčně zkráceno)