Sample & Hold je název syntetizátorového modulu, který se běžně používá v elektronické hudbě a jehož funkcí je zmrazení příchozí hodnoty vstupního signálu, dokud se neobjeví signál nový. Pomocí tohoto modulu se tvoří náhodné rytmické sekvence. Tímto principem se David Jedlička (*1969) inspiruje ve své aktuální tvorbě.

  

Manipuluje s fotografií, kresbou, kresbou na iPadu či koláží, než se objeví obrysy toho, co má být ve výsledném obrazu. Práce se zvukovou vlnou nebo šumem a vytváření algoritmu vnímá jako podstatný podnět pro tvorbu a snaží se je aplikovat do vizuální roviny. V GaPu představí soubor obrazů vzniklých v posledních letech, ve kterých vytrhává figurální výjevy ze svých kontextů, stylizuje je a nabízí divákovi vlastní interpretaci.

  

kurátorka: Andrea Krejčí