DAVID KORECKÝ jako kurátor výstavy JIŘÍ ČERNICKÝ: DIVOKÝ SNY představí inspirace a témata diskuzí, které vedl s autorem během příprav koncepce výstavy.

(*na debatu platí snížené vstupné 70 Kč)

DAVID KORECKÝ (*1976) je kurátor a editor uměleckých publikací. Pracoval jako kurátor v Ateliéru Josefa Sudka, galerii Langhans a nyní působí v Galerii Rudolfinum. 

PODVEČERNÍ PREZENTACE VE STUDOVNĚ: pozvaní hosté se vyjadřují k tématům spojeným s výstavou a osobností vystavujícího umělce.

Prostor studovny – badatelny, umožňuje využívat nabízené materiály (katalogy, odborné publikace, monografie) ke studiu nebo pro přípravu vlastních materiálů.

Prezentace ve studovně probíhají každý druhý týden ve čtvrtek od 18.00. Další termíny jsou: 10. 3., 24. 3. a 7. 4. 2016.