David Krňanský studoval v ateliéru performance Jiřího Kovandy na FUD UJEP v Ústí nad Labem a v ateliéru malby Jiřího Černického a Marka Meduny na VŠUP v Praze. Do povědomí veřejnosti se dostal v posledních čtyřech letech jako multimediální umělec zabývající se kresbou, instalací, novými médii a instalacemi ve veřejném prostoru, přesto však je především malířem, který ve svých dílech řeší základní problémy a výzvy malby. Ve své tvorbě se snaží pomocí zkratky, odkazu i nadsázky propojovat rozmanité umělecké vyjádření v komplexní celek. Je členem umělecké skupiny BHG (Black Hole Generation).

David představí svůj cyklus kreseb CARBONCINI.
Kresby uhlem na plátně vznikly z Davidovy potřeby oprostit se od problémů, které řeší ve své malbě a artikulovat je v nové výrazové formě.

Celoroční výstavní činnost PageFive je realizovaná za finanční podpory městské části Praha 7.