David Přílučík ve své tvorbě tematizuje vyrovnávání se se ztrátou autenticity v době reprodukovatelnosti obrazu, nezabývá se však tím, co je či není autentické, ale spíše otázkou, jakými prostředky jsou pocity autenticity vyvolávány a co lidé podnikají proto, aby se s ní setkali. Hlavním tématem samostatné video výstavy v Galerii U Mloka je pak ne lidské setkání.

Výstava probíhá jako součást programu 13. Přehlídky animovaného filmu v Olomouci. Více: http://www.pifpaf.cz/cs/paf-art-2014