Slavnostní performanční deaktivace výstavy – Day Fér! 
Jaro is back. Narozeninový candrbál.
(v rámci Týdne výtvarné kultury)