Inštalácia nadrozmerných hodín signalizujúcich za päť minút dvanásť uprostred Bezručových sadov je jasným a priamym odkazom na súčasnú celosvetovú situáciu nielen ekologickú ale aj spoločenskú. Predsavzatie konať v prospech prírody sa stáva dôležitejším než kedykoľvek predtým a dotýka sa každého jednotlivca. Politické nastavenie ľavice a pravice sa v dnešnej dobe prelína a vytvára nesúrodý, eklektický konflikt s málo konkrétnymi, priamymi a dostupnými inštrukciami pre širokú verejnosť. Konať v prospech planéty a prírody nesmie zostať v rovine teoretickej, ale pomocou priamych činov a zmeny zmýšľania sa musí stať súčasťou každého z nás. Pochopenie prírody ako organizmu, ktorý nesmieme vnímať s perspektívou zisku, prospechu a ťaženia výhod je predpokladom na zmiernenie dopadov ekologickej ako aj spoločenskej katastrofy, ktoré už tak zreteľne pociťujeme na úrovni každodenného života.

 

Hodiny imitujú dizajn pražských verejných hodín modelu „Pulkrabek ND“ približne z roku 1986, ktorých niekoľko desiatok sa stále nachádza na území hlavného mesta. Sú vyňaté z ich klasického modrého rámu a ponechaná je iba ich okrúhla časť. Deana Kolenčíková je týmto nadčasovým dizajnom hodín fascinovaná a jeho výber nie je náhodný. Čiastočná apropriácia prvku mestského mobiliáru z verejného priestoru je niečo, s čím autorka rada pracuje.