Egon Schiele, Dvě objímající se dívky, 1915

Doprovodná přednáška k výstavě Trauma / tíseň / extáze / prázdnota. Formule patosu 1900–2018.

Přednáší doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze).

Přednáška na názorných obrazových a hudebních ukázkách demonstruje variabilitu možností výtvarného a hudebního vyjádření subjektivního prožitku deformace světa na přelomu 19. a 20. století. Z této bohaté škály se přednáška soustřeďuje na vztah dekadence, expresivního symbolismu a německého expresionismu skupiny Die Brücke ve spojení s myšlením doby ve vyhrocené polaritě filozofie A. Schopenhauera a F. Nietscheho. Dominantními osobnostmi přednášky jsou malíři E. Munch, E. Schiele, E. Nolde a skladatelé A. Schönberg, R. Strauss a S. Prokofjev. Komplexní pohled na komplikovanou existenciální problematiku přelomu 19. a 20. století doplní německá expresionistická poezie a film.