Moderovaná diskuze s odborníky z Německa a České republiky se dotkne tématu architektonického dědictví z let 1948–1989. Jak je to s památkovou ochranou této architektury na území České republiky a Německa? Ve společnosti je architektura tohoto období vnímána velmi negativně, a to skrze politickou souvislost. Jak pracovat s negativní konotací této architektury u širší veřejnosti? Je toto negativní vnímání vůbec otázkou v Německu? Současný přístup ke stavbám z tohoto období je často jejich zásadní modernizace. Existuje i nějaký příklad zdařilé a citlivé rekonstrukce. Dá se nějak poměřit vztah mezi demolicí, modernizaci a rekonstrukcí, tak jak jsou v dané zemi nejčastější?

 

HOSTÉ:

  • Susann Buttolo (Foundation of Architecture)
  • Tanja Scheffler (TU Dresden)
  • Lenka Hájková (Národní památkový ústav)