Galerii města Blanska vystavuje jedna z nejvýznamnějších slovenských umělkyň současnosti. Její křehké prostorové instalace zaplňují prostory předních galerií na Slovensku i v zahraničí. Umění jí dává netušenou svobodu k vyjádření i těch nejjemnějších záchvěvů nitra.
Její poslední brněnská výstava se konala ve velkorysém prostředí Fait Gallery. Dalo by se předpokládat, že extrémní výška prostoru a jeho rozloha musí zákonitě pohltit něco tak jemného, jako jsou objekty, asambláže, kresby a obrazy umělkyně. Opak byl pravdou. Mimořádné soustředění umělkyně na dané místo, její schopnost zcela přesně odhadnout a docílit souhry pohledově se střetávajících prostorových plánů a detailů způsobila, že ve výsledku tato prostorová koláž ohromila návštěvníky velkorysostí gesta.

Pro blanenskou galerii Denisa Lehocká naopak připravila jedinečnou intimní prezentaci. Téměř stem kresebných a malířských prací drobného formátu zaplnila prostor galerie. Poprvé takto veřejně prezentovaným soubor nabízí návštěvníkům ojedinělou možnost přiblížit se stavu a rozpoložení autorky, pro kterou jsou záznamy výchozím materiálem k tvorbě prostorových instalací. Médium kresby umělkyně vnímá jako posvátnou věc, která „dovoluje uvidět nejvíc“. Kresby jako první záznamy ohledávání prostoru uvnitř sebe sama jsou základem následujících tvůrčích postupů. Denisa Lehocká intenzivně denně ve svém ateliéru mapuje vnitřní krajinu. Každá z výstav má své nosné téma, které rezonuje teprve ve chvíli tiché komunikace s divákem. Jedná se o jistý druh pointilismu, jak sama umělkyně říká, kdy obraz nevzniká dopadem světla na sítnici, ale součtem předkládaných podnětů, proudem imaginací formovaných výpovědí. Její výtvarný projev je prost kalkulací.
 

Yvona Ferencová. kurátorka výstavy