Prezentace antologie Denise Scott Brown In Other Eyes: Portraits of an Architect s editorkou Fridou Grahn (Curych, osobně), Mary McLeod (New York, přes Zoom) a Denise Scott Brown (Filadelfie, přes Zoom).

 

Denise Scott Brown (*1931) je jednou z nejvlivnějších myslitelek naší doby v oblasti architektury a urbanismu. Je známá především jako spoluautorka knihy Poučení z Las Vegas (1972), kanonického textu, který se zabývá architektonickou komunikací v novém typu městské krajiny orientované na automobily. Antologie Denise Scott Brown In Other Eyes: Portraits of an Architect (Birkhäuser, 2022) vychází k 50. výročí vydání knihy Learning from Las Vegas. Pětadvacet nových příspěvků předních historiků architektury a odborníků z praxe – včetně Joan Ockman, Sylvie Lavin a Jacquese Herzoga – nabízí nové vědecké poznatky o neznámých aspektech života a díla Scott Brown, jako jsou její intelektuální formování na třech kontinentech, její výzkum determinantů městské formy, její zájem o sociální faktory a její využívání městských vzorů a sil jako nástrojů pro architektonické navrhování.

 

Frida Grahn je architektka a historička architektury působící v Curychu. Je absolventkou magisterského studia architektury a magisterského studia dějin a teorie architektury na ETH v Curychu. Její texty vyšly v Neue Zürcher Zeitung, Archithese, Werk, Bauen+Wohnen, Wolkenkuckucksheim a ve švédské revue o architektuře Arkitektur. Kromě práce architektky a projektové manažerky ve švýcarských architektonických firmách přednášela na univerzitách ve Švýcarsku, Švédsku a Německu. Byla spolukurátorkou výstavy Territory as Palimpsest: André Corboz na Akademii architektury v Mendrisiu (Università della Svizzera italiana), kde píše doktorskou práci s názvem Švýcarská recepce Roberta Venturiho a Denise Scott Brown, 1970–2000. Je editorkou antologie Denise Scott Brown In Other Eyes: Portraits of an Architect (Birkhäuser 2022) a iniciovala odborné sympozium Denise Scott Brown: A Symposium na Yale School of Architecture v únoru 2023.