HOMO EXISTUS

EXOTUS SANCTUS

LET IT BE! LET IT BE! LET IT BE!

 

Workshop zaměřen na otázku tvůrčí identity a konstruování performativní situace. Těžištěm dílny bude otázka osobnostní odvahy, radikality sdělení, překračování hranic a práce s extrémem jako dramaturgickým východiskem. Formou praktických work-sessions pod vedením souboru a režisérky inscenační platformy D’epog Lucie Repašské budou mít participanti dílny možnost zakusit existenci v hyperbolizované formě reality, atakovat svá klišé a vybočit z komfortní zóny každodenního jednání.

 

Dílna je určená účastníkům nad 17 let. Přihlášky spolu se stručným CV a motivačním dopisem posílejte e-mailem na: divadlodepog@gmail.com