Poslední den výstavy Martina Zeta bude věnován diskusím nad jeho dílem a nad možnostmi prezentace a interpretace oficiální kultury bývalého Československa. Pro více informací sledujte dum-umeni.cz .