První únorový víkend bude zároveň posledním víkendem, kdy je možné navštívit výstavy I Went Through That Door and I Never Came Back (Galerie MeetFactory) a Jan Matýsek: Fuj Tajxl!! Skrč prst skrz smrt. (Galerie Kostka). V sobotu 4. 2. vám je v rámci komentovaných prohlídek představí kurátoři Tereza Jindrová a Ján Gajdušek za účasti některých umělců (Jan Matýsek). Na programu budou dále také přednášky spojené s výstavou I Went Through That Door and I Never Came Back na téma drogy psychedelické religiozity (Jan Blahůšek) a vztahu drog a umění (Piotr Sikora).

 

Ve stejný den také slavnostně pokřtíme publikaci Other Knowledge: Text, Images, Documents, která mapuje výstupy tříletého projektu Jiné poznání. Ten jako výstavní rámec pro galerie MeetFactory připravily kurátorky Eva B. Riebová a Tereza Jindrová

 

➢ Other Knowledge: Texts, Images, Documents

(ed. Tereza Jindrová, Eva B. Riebová)

➢ křest publikace 

Publikace Other Knowledge zastřešuje výstavní projekty a výzkumné aktivity, které byly součástí dlouhodobého dramaturgického projektu Galerie MeetFactory s názvem Jiné poznání. Kniha sumarizuje 10 výstav, které kurátorky Tereza Jindrová a Eva B. Riebová zorganizovaly mezi lety 2020 a 2022. Publikace obsahuje fotodokumentaci, kurátorské texty, rozhovory s umělci a umělkyněmi, ilustrace a další doprovodné materiály rozšiřující jednotlivá témata Jiného poznání. 

 

➢ Jan Blahůšek: Psychedelická religiozita

➢ přednáška 

Jedním z mechanismů terapeutického účinku psychedelik je i tzv. mystická zkušenost. V některých zemích je běžné užívání psychedelik v rámci náboženské praxe. V Jižní Americe se jedná především o tradiční šamansko-léčitelské užívání ayahuasky nebo rituály synkretistických křesťanských církví. Tyto církve již legálně působí také v USA a jejich tamnější obdobou je domorodá peyotlová Native American Church. V Africe je to zase ibogové náboženství bwiti. První pokusy o spojování psychedelie a buddhismu probíhají v USA a ve Švýcarsku. Je jen otázka času, kdy se začne více řešit status psychedelické religiozity také v Evropě, která zrodila Alberta Hoffmana a jeho LSD mystiku. Tématem nás provede Mgr. Jan Blahůšek z České psychedelické společnosti. Přednáška proběhne v českém jazyce. 

 

➢ Piotr Sikora: High Art aneb umění pod vlivem

➢ přednáška 

Umění, které ovlivňuje a mění vaše vnímání podobně jako psychoaktivní látky. Psychonauty a psychonautky, noční ptáky a somnambulistky jakož i všechny milovníky prolamování brány vnímání zvu na přednášku o umění, které bylo inspirováno změněnými stavy vědomí. Co mají umění a drogy společného? Proč si psychoaktivní látky spojujeme s uměleckou bohémou a je to jenom klišé? Na tyto a mnohé další otázky se pokusím odpovědět pomocí příkladů děl umělkyň a umělců z různých koutů světa.

Přednáška proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení. 

  

Harmonogram:

16:30 komentovaná prohlídka výstavy I Went Through That Door and I Never Came Back

17:30 komentovaná prohlídka výstavy Jana Matýska 

18:00 Jan Blahůšek: TBA – přednáška 

19:00 Piotr Sikora: High Art aneb umění pod vlivem – přednáška 

20:00 křest publikace 

 

vstup zdarma