Morfologie / foto: Libor Stavjaník

Zveme vás na dernisáž výstavy Morfologie a křest katalogu výstavy D3.

 

MORFOLOGIE

Eliáš Dolejší – Marie Jarošincová – Roswitha Maul – Petra Skořepová – Tomáš Voves

KABINET T. / 12. tovární budova, Zlín

výstava trvá do 25. 7. 2020, otevřeno út–pá 14–18 hod.

kurátorka výstavy: Iva Mladičová

 

Výstava se prostřednictvím metafory o morfologii zabývá vzájemnou prostupností a transformovatelností vegetativních, tělesných a abstraktních tvarů. Neodkazuje k ideálním formám, ale nachází podnětnost v živém/reálném, které je autory invenčně překračováno/přesahováno, se snahou daný tvar/situaci interpretovat. Z hlediska výtvarného výrazu vystavený soubor na jedné straně směřuje k surrealistickému a na jiné ke konceptuálnímu. Sféra rostlinná, živočišná a lidská. Vegetativní, zoomorfní, antropomorfní. Zdánlivě přesně určené kategorie, ve skutečnosti ale neoddělitelně propojené. Nejen ekologicky, tedy vztahově, ale také z hlediska vnějších morfologických podobností. Otevírá se tak prostor rozhraní, jež je současně místem propojenosti.

 

Sochařské objekty Eliáše Dolejšího (nar. 1982) pracují s prostory mezi vegetativním, antropomorfním a industriálním. Autor současně invenčně pracuje s konstruktivistickou formou. Překračování hranic je bytostně přítomno v sochách a grafikách Marie Jarošincové (nar. 1992), neboť reflektují extrémní psychické a fyzické stavy zakoušené při vytrvalostním sportu. Autorku zajímá rozhraní antropomorfní a abstraktní formy. Roswitha Maul (nar. 1982) prostřednictvím své instalace prozkoumává možnosti propojení „druhů“ v rámci samotné výstavy. Používá formu síťové struktury, odkazuje k fylogenetickému stromu, systematizování a větvení. Petra Skořepová (nar. 1991) svými nástěnnými objekty a site-specific instalací zprostředkovává cyklický princip života obecně, důležitá je pro ni ekologická vztahovost jednotlivých elementů. Momentem živého rozhraní mezi vegetativním a tělesným se zabývá ve svých sochách Tomáš Voves (nar. 1992), zajímají jej principy růstu dřevin, neustálá provázanost procesů umírání a znovuobnovování. 

 

Výstava Morfologie se týká rezonance přírodní/tvůrčí, zviditelňuje sochu-objekt-instalaci jako zprostředkující téma/problematiku primární životní energie, téma vztahů mezi prvky celku, původního významu slova ekologie.

 

Křest katalogu D3 – výstava Matěje Lipavského, Václava Litvana a Vojtěcha Skácela se konala 18. 9. – 25. 10. 2019.

 

www.kabinett.cz