Osobní pohled na mateřství. Galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí zve na dernisáž výstavy Maternity.

 

Viera Janušová, rozená Sobková, se narodila v Kežmaroku na Slovensku, ale vnímáme ji spíše jako českou výtvarnici. Studiem na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí získala první zkušenosti pro svou výtvarnou práci a zde také objevila sklo, jenž se stalo jedním z mnoha materiálů, které uplatňuje ve své tvorbě. Na Fakultě výtvarných umění v Brně v ateliéru sochařství u prof. akad. soch. Jana Ambrůze se seznámila s konceptuálním uměním a uměním instalace, což se pro ni stalo stěžejním v následujících dílech. Zajímá ji celý proces vzniku díla od prvotního nápadu až po samotnou instalaci. Velmi často do přípravy zapojuje své blízké, přátele i veřejnost, čímž se z díla zároveň stává performance. V současné době je pedagožkou na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí. Je držitelkou Čestné ceny a Ceny veřejnosti na Bienále Valmez 2008.

 

Tvorba Viery Janušové je založena na vztahování se k vlastní tělesnosti, jež se stává prostředkem zkoumání sebe sama ale i blízkého a vzdálenějšího okolí. Užívá celou řadu materiálů, nejčastěji kov, dřevo, sklo, beton, sádru, ale i přírodniny. Výrazným motivem, jež prostupuje její dílo, je zrození, život i jeho zánik ve stále proudícím čase. Její práce zaznamenává podněty z prožívaného, z dětství, mateřství a reality rodinného života. Reaguje na všudypřítomné žití a vydává o něm svědectví.