Společné ukončení výstav Postbarokní folklór aneb Jak zmarnivět funkcionalismus / Pop-Up, Beuys don’t cry / Pragovka Gallery Entry a Napadení kancem: první z dílů eurostředověké ságy / The White Room. Dernisáže se uskuteční za účasti umělců a s doprovodným programem. 

18:00 dernisáž výstav Postbarokní folklór, Beuys don’t cry a Napadení kancem. Součástí večera bude také performance David Helán: Su prsa jsme