Název výstavy Déšť, data a rychlost odkazuje na obraz Williama Turnera (Déšť, pára a rychlost – Velká západní železnice z r. 1844). Můžeme být fascinováni atmosférickou podmanivostí procesů v krajině a zároveň svoji pozornost napřimovat k technologickému vývoji, současně však stojíme před výzvou, jak realizovat jejich vzájemnou rovnováhu. Hledání předpokladů pro porozumění mezi přirozeným a artificiálním přináší otázky, prostřednictvím kterých studenti nastavují podmínky svých subjektivních uměleckých výpovědí. Reflexe vztahů přírody, technologie a individuálních postojů emancipují ve formátech audiovizuálních dat sjednocených v rámci výstavy do jednoho komplexního souboru.

 

Ateliér Time-Based Media vznikl na Fakultě umění a designu před 10 lety. Zaměřuje se na digitální a audiovizuální projekty v kontextu současného umění. Akcentuje zejména dynamická média založená na práci s časem, jako jsou video, zvuk a interaktivní instalace. Obsahově propojuje postupy aktuálního výtvarného umění, experimentálního filmu, sound artu a idejí synestezie. V současné době studenti pracují na projektech s tématy, jako jsou zvuková ekologie, deep listening a zkoumání mezních situací vidění a vnímání obrazu, kritického prověřování principů technologického zobrazování a akustické percepce, zvukového objektu s možností akusmatického formulování prostoru. Studenti reflektují problematiku vlivu současného mediálního prostředí a dopadu sociálních sítí na prožívání a orientaci v otázkách relativizace pravdivosti a kulturních hodnot. Zabývají se eticko-společenskými otázkami stále více se prohlubující závislosti člověka na počítačových systémech, ovlivňujících každodenní rozhodování. V audiovizuálních performancích využívají mnohovrstevnatost práce s terénními nahrávkami kombinovanými s počítačově generovanými, či modifikovanými zvukovými nástroji, často ve formátech částečně improvizačních vystoupení, jejichž složkou je přímá vazba na vizuální interakci. Vytvářejí tak komplexní akusticko-vizuální prostředí, založené na společné zkušenosti, která reflektuje současné paradigma života ve světě na rozhraní přírody a algoritmu.

 

Vedoucí ateliéru: Daniel Hanzlík a Pavel Mrkus

Kurátorská spolupráce: Petr Vaňous

 

Vystavující:

Vojtěch Groot, Petr Hanžl, Polina Khatsenka, Štěpán Kovář, Lucie Kramperová, Jan Krombholz, Marek Lovětínský, Martin Marek, Jan Poš, Karim Tarakji

 

Doprovodný program, čtvrtek 28. 11. 2019, v 19:00 hodin v kapli Atria na Žižkově, Čajkovského 12, Praha 3 – večer s audiovizuální performancí.

Představí se:

– Petr Hanžl, Polina Khatsenka, Jan Krombholz, Yuk Bun Wan

– Štěpán Kovář, Vlas Presnetsov

– Vojtěch Groot, Martin Marek, Iva Polanecká

– Yuk Bun Wan

 

www.fud.ujep.cz

www.fud.ujep.cz/atelier/time-based-media/