Atlas podivných a kouzelných rostlin

Umělkyně Veronika Vlková zve všechny děti (od 3 let) do své odpolední dílny! Cílem bude vytvořit autorský herbář podivuhodných rostlin. Fantazii a pracovní oděv vězměte s sebou!

Veronika Vlková je výrazná česká umělkyně žijící v Brně. Specifický rukopis jejich poetických akvarelů a instalací má trvalý ohlas nejen uvnitř umělecké scény. Veroničino vyprávění je vlídné a otevřené ke všem divákům, i těm nejmenším. Zásadní je momentálně pro Veroniku spolupráce s blízkým Janem Šrámkem.

https://www.behance.net/veronikavlkova 
http://www.vlkovasramek.net/

 

Akce je součástí oslav 5. výročí ArtMap v Brně. V 18 hod. na dílnu navazuje přednáška umělkyně Magdy Stanové na téma Algoritmy v umění, od 20 hod. potom výroční párty v prostoru kavárny Praha 4AM.