Výstava autorské knihy, vytvořené v jediném exempláři, obsahující 576 fotografií o růstu, izolaci, tušení, temnotě, větru, vlhku, hnilobě, zániku, zčeřeném vědomí, nejistotě, strachu, …
Velkou černou knihu je možné nalézt položenou na pultu u knihovny v Café Fra.

www.roberthouzar.com

Devil is all around je rozsáhlý fotografický projekt Roberta Houzara, který probíhá od roku 2007. V současné době je to soubor více než 700 fotografií, který má tři základní formy: tištěná kniha (jeden kus), instalace v prostoru a projekce.
Tato obrazová masa se věnuje určité výseči reality, tomu, co často raději vytlačujeme, co nechceme vidět, slyšet, cítit. Je to temná, špinavá a odstrčená stránka naší existence, růst bez vlastního sebeuvědomění, plochost, bezvýznamnost, izolace, zánik, tušení neznámého, jsou to periferie, zapomenuté kouty, ve kterých bují pokřivený život, tmavé škvíry, které nás děsí svojí bezedností, je to hniloba, nejistota, strach, bezvýchodnost, smrt.
Tuto výseč nazývá autor ďáblem
Ve své práci se snaží tyto v průběhu let zachycené momenty, nálady a prostředí zkoncentrovat do jednoho mohutného proudu.