Přijďte na velikonoční dílnu do Kláštera sv. Anežky České nahlédnout pod povrch uměleckých děl a zjistit, jaká tajemství jsou v nich ukrytá. Moderní technologie nám totiž umožňují vidět i to, co nemělo být nikdy spatřeno. V ateliéru pomocí barevných vrstev vytvoříme vlastní dílo. Inspirujeme se probíhající výstavou V hloubce a po povrchu. Dospělý doprovod nezbytný.

 

lektorky: Tereza Kohoutová, Marina Hořínková

místo setkání: pokladna Anežského kláštera

rezervace: zde