Již tradičně je výstava na začátku léta v prostorách Domu pánů z Kunštátu věnována pracím diplomantů Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Fakulta nabízí studium volného i užitého umění v šestnácti ateliérech a v letošním roce se do cílové rovinky dostalo dvacet tři studentů z dvanácti z nich. Na výstavě s názvem #favu je veřejnost konfrontována s myšlenkami nové generace umělců, které se vyznačují mezioborovým pohybem, studiem sociokulturních fenoménů, ponorem do lidské duše či přesahem do aktivistické polohy, ale také s díly klasických oborů, jako je malba, socha, fotografie nebo produktový design. Pro všechny práce je pak společná snaha představit ten nejlepší možný výsledek, ambice vytvořit doslova přelomové dílo, kterým je ukončeno studium a vkročeno do profesionálního světa umění. 

Koncept výstavy i katalogu je inspirován fenoménem art blogů, které začaly udávat trend v globální umělecké tvorbě a hýbou současným uměleckým provozem. Mimo jiné je snadné vystopovat omezené množství estetických prvků, které se na blozích opakují, a ty jsou zpětně užívány v galerijních prezentacích. Pro výstavu #favu se architekti spolu s kurátorkou výstavy rozhodli jeden z těchto vizuálních elementů využít na maximum.  

  

Vystavující umělci: Markéta Bocková (APD), Petra Damašková (AFO), Petra Daneková (ATD), Petr Dočkal (AVI), Tea Dohnalová (AS1), Kristína Drinková (AGD2), Nikol Hoangová (AM2), Martin Koniar (AM2), Zuzana Krausová (ATD), Veronika Kubátová (AM1), Darina Kubiková (AFO), Štefan Mlynárčík (AM2), Nikola Mojsl (AS1), Tereza Nesládková (AKG), Šárka Pelikánová (AM1), Olena Piskova (APD), Tomáš Plachký (AM2), Ondřej Plášil (APD), Ivana Rovenská (AEN), Lenka Sivá (APD), Barbora Šimková (AIN), Samuel Šrom (AS1), Martin Žák (AIN)

  

Kurátor: Marta Fišerová Cwiklinski

Architekt výstavy: DUMB institute

Grafický design: FRVR

Fotografie: Polina Davydenko

Produkce: Monika šimková

Výstavu pořádá Fakulta výtvarných umění VUT v Brně ve spolupráci s Důmem umění města Brna.