DIVNÁ PARTA je volné sdružení autorů, jehož činnost odstartovala společná účast na sympoziu v Mikulově v roce 2014, a nadále působí ve složení: Václav Bláha, zakládající člen skupiny 12/15, Pozdě ale přece, Stanislav Diviš, člen legendární skupiny Tvrdohlaví, Jan Pištěk, který je s okruhem autorů Tvrdohlavých často spojován, Aldin Popaja, český malíř bosenského původu, jehož tvorbu ovlivnila přímá zkušenost s válkou na Balkáně a Oldřich Tichý, držitel ceny nadace The Pollock-Krasner Foundation v New Yorku.