Zahájení výstavy

Umělci: Atelier Partero, Matyáš Chochola, Rustan Söderling

Kurátoři: Daniela & Linda Dostálkovy, Marek Pokorný

Druhý cyklus celoročního projektu Dočasné struktury, ve kterém umělci budují funkční zázemí PLATO v bývalém Bauhausu.

20.00 MTV (MODULARTELEVISION)
Koncert

Projekt finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Vstup volný