Pro čtvrtý cyklus Dočasných struktur, kdy umělci vytvářejí funkční zázemí galerie, připravila estonská umělkyně Marge Monko projekt dalšího prezentačního místa (displeje). První výstavní prostředí vytvořil Belgičan Wesley Meuris v rámci Dočasných struktur 3, otevřených v září 2018. V květnu 2018 mu předcházelo otevření zahrady, která doplnila knihovnubistro a prodejnufungující od dubna 2018, kdy byly Dočasné struktury zahájeny.

Dekorativně-konceptuálním prvkem interiéru (dekor) se tentokrát stávají videa a mobilní prostorový objekt ze sbírek Deutsche Telekom. Expozice zároveň ukončí cyklus výstav, ve kterém byly prezentovány výběry z korporátních a městských sbírek.

Výstavy trvají po dobu působení PLATO v objektu Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus), pouze část dekor (prezentace děl ze sbírky Deutsche Telekom) se koná do 31.3.2019.

Doporučené vstupné 30 Kč