Domácnost bývala hlavním prostorem života ženy a v mnohých kulturách to stále přetrvává. Obstarává nákupy, vaření, úklid, rození a výchovu dětí. Anglické slovo „matter“ /věci/ se týká fyzikální a chemické přítomnosti. Také ale znamená „péči“ o věci, které mají hodnotu a jsou významné. Jaké předměty v domácnosti mají hodnotu? Jsou hmotné? Rodinný život může znamenat komfort nebo vězení, záleží na ženě a dalších rodinných příslušnících. Každý z těchto umělců se podíval na rodinný krb a/nebo způsob života zatížený kontaminací, jedovatými a znečišťujícími látkami.
Ale všechny kladou otázky a konfrontují diváka s problémem: O co jde v našich domácích hradech nebo v domovech našich těl? Mléko, plasty, květináče – každý den se blíží k dokonalosti.