Zveme vás na poslední komentovanou prohlídku výstavy Dominik Fey – Stavitelem na přelomu doby s kurátorem Ivanem Bergmannem.

 

Dominik Fey (1863–1950) v letech 1882–1889 studoval na ČVUT v Praze (prof. J. Schulz, J. Koula, J. Pacold). V roce 1895 si založil v Uh. Hradišti vlastní architektonickou kancelář. Feyova autorská tvorba se pohybovala od práce s historizujícími slohy až po vlivy moderny a secese. Navrhoval občanské, obytné, sakrální, ale i průmyslové stavby. Zároveň realizoval mnoho budov jako stavitel. Zejména v závěru své kariéry se věnoval i obnovám historické architektury. Mezi jeho nejznámější díla patří měšťanská škola ve Zlíně (1897, dnes Klub 204), radnice v Napajedlech (1904) či dvojice bytových domů na Palackého nám. v Uh. Hradišti (1895). Feyův vlastní dům Na tůni (1906), který v sobě reflektoval i autorovu lásku k lidovému folkloru, byl bohužel v roce 1984 zbourán. Zachovány z něj byly pouze keramické mozaiky od Jano Köhlera, s kterým dlouhodobě spolupracoval, dodatečně osazené na fasádě Slováckého muzea. Mezi poslední Feyovy realizace patří spolkový dům Orla v Buchlovicích (1930), kde se zároveň podílel na úpravách zámeckého interiéru a zahrad, neboť proslul i jako znalec barokní architektury. Přestože se Fey zapsal do vzhledu mnoha obcí a měst ve Zlínském a Jihomoravském kraji, není veřejností téměř znám. To by tato výstava chtěla alespoň trochu změnit.