Poslední z doprovodných akcí k výstavě Šest pohlednic projektu fotografky Jolany Havelkové a více než stovky dalších autorů.

Akce se koná v Poštovním muzeu v Praze (Nové Mlýny 1239/2).

Program:

17:00–18:00

Setkání s autory
Veronika Zapletalová, Kamila Housová Mizerová

18:00–19:00
Přednáška a diskuse
Bára Alex Kašparová: Umění ve vědě

„Jak lze dospět k estetickému potěšení z uměleckého díla? Co u obrazů obdivujeme? A co přineslo zkoumání vědců, které historici umění rozporují? Jaká je subjektivní zkušenost účastníka experimentu zaměřeného na dění v mozku před a po vystavení se kontextuálním informacím či vlivem vlastního rozvinutí osobního zaujetí konkrétním uměleckým dílem. Prezentace o pobytu v magnetické rezonanci, sledování 85 výtvarných děl a vývoji vztahu k nim“.

19:00–19:20

Martin Janíček, Marek Kimei Matvija, Anna Matvija
improvizace na partitury pohlednic

Informace o zúčastněných:
Veronika Zapletalová pracuje s krajinou a jejím člověkem.

Sleduje, jak člověk utváří svůj prostor pro život, jaká je jeho představa štěstí v něm, pod jakými tlaky a vlivy vzniká význam teritoria, pocitu, krajin mentálních. Řemeslný přístup autorky se mění podle jednotlivých projektů, od krajinomalby, přes sochy krajiny, sochy v krajině, kresby, fotografii, architekturu, film či v současné době koncepci tvorby městského prostředí.

Kamila Housova Mizerová ukončila v roce 1994 UMPRUM v Praze v ateliéru Kov a šperk u prof. V. K. Nováka. Věnuje se sochařské tvorbě a autorskému šperku, kresbě a grafice. Inspiruje se převážně přírodou, jejími elementárními jevy i stavební strukturou. Její tvorba je charakteristická lapidárními a jasně čitelnými tvary v plastice i v plošných médiích.

Bára Alex Kašparová je od ledna 2014 šéfredaktorkou tištěného kulturního měsíčníku Artikl. Od ledna 2012 kurátoruje PRO ART projekt zaměřený na prezentaci mladé a středně mladé generace současných umělců. V říjnu 2013 založila site-specific vitrínovou Galerii Evoluční (Revoluční 5, Praha 1) zaměřenou na současné mladé umění. Studovala fotografii na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Věnuje se fotografii, kurátorství, performativnímu umění a propojování umění s dalšími obory teoreticky i v praxi. Je nezávislou publicistkou v oblasti výtvarného umění a fotografie. Fotografická publikace Daily Portrait Berlin s jejím úvodem o Člověku současném získala nominaci v přehlídce Nejkrásnější české knihy 2017 v kategorii Bibliofilie a autorské práce.

Martin Janíček je zvukový umělec, sochař a hudebník. Zkoumá akustické kvality různých materiálů a tvoří vlastní hudební nástroje. Často vytváří interaktivní zvukové objekty, instalace, minimalistické formy. Charakteristický je jeho site-specific přístup k práci. Od roku 2000 je členem občanského sdružení mamapapa (interaktivní a site-specific projekty, vzdělávání v oblasti světelného a zvukového designu, divadlo jako sociální akt). S o.s. mamapapa realizoval řadu významných lokálních i mezinárodních projektů: Srdce PQ 2003, Industriální safari-Kladno 2005, Proroci písma-2006-2009, Construcktion-Connextion 2007, Phonart-Lost Languages 2010-2011.