Konstrukční charakter a důraz na materiálovost soch Petera Demka vycházejí z inspirace civilními průmyslovými předměty, jejich tvary, významovou proměnou ve fragmentu a prostředí. Jsou apelem na pozorovatelovo vnímání. Přehodnocování sochařského minimalismu vede autora k zájmu o objekt jako děj, ať již existující jen v jednom momentu, jako re_akci v konkrétním prostoru, nebo jako permanentní rozmluvu dráždící divákovu zkušenost.