V letošním roce jsme již počtvrté uspořádali výstavu věnovanou interpretování partitur jednoho z nejvýraznějších skladatelů 20. století Leoše Janáčka českými i zahraničními výtvarníky. Základní ideou je propojení Janáčkova díla se světem výtvarníků a výtvarné veřejnosti a nastolení otázky možností vzájemné komunikace hudby a obrazu, hudebního a výtvarného vyjádření. Prakticky byla koncepce tvořena tak, že každý z oslovených výtvarníků obdržel hudební zápis nějaké Janáčkovy skladby a to dle výběru autora v tiskové podobě nebo ve faksimile skladatelova autografu. Výtvarníci tak mohli reagovat na grafickou podobu díla, na textovou složku kompozice nebo na hudební obsah, zašifrovaný v notovém zápisu. 

Letošní ročník respektuje opět zásadu výběru výtvarníků tak, aby konečný výsledek zahrnoval co nejširší a nejrůznorodější přístupy k danému zadání: Karel Adamus, Peter Graham, Annegret Heinl, Dalibor Chatrný, Pavel Korbička, Ivan Kříž, Aleš Lamr, Jan Steklík, Lenka Sýkorová, Miloš Šejn, Jiří Šigut a Miroslav Šnajdr.

Výstava k níž vychází katalog je součástí mezinárodního festivalu Janáček Brno 2014.