Co je míněno Domem umění a kde se vzal? Co si může tato instituce dovolit a jak je vlastně vnímána společností? Historie sahá daleko do 19. století, kdy vznikl nový typ instituce – Kunsthalle a jeho nová forma prezentace ve „white cube“. Dům umění byl též název budovy, kde Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně do roku 2013 sídlila, a i on se patrně odrazil ve zvláštním vztahu tohoto muzea k současnému umění. Dům umění by měl splňovat podstatu umění v kontextu své doby – tedy poukazovat na současné politické, sociální, environmentální problémy.

 

Výstavní koncept otevřené instituce se pokusí změnit svojí klasickou roli mocenské instituce a přenechá prostor divákům – a tudíž jejich odpovědnosti. Nutí přemýšlet, nutí myslet. Galerie se tak proměňuje v hřiště, kde uživatel přináší svá pravidla a kde se otevírá pocit svobody a náhody zároveň. Výstava vzniká nesouměrně, prostor se postupně zaplňuje výtvarnými díly, tak jak plyne čas. Nemá tedy pevný začátek, ani konec.

 

Divák by se tedy měl stát aktivním divákem, zažívat umění, propojovat vztahové sítě, než být pouhým pozorovatelem z dálky. Možná právě nyní je potřeba začít upevňovat vztahy, učit se a prožívat lidskost více než kdykoli jindy.

 

Kurátoři: Katarína Klusová, Jakub Rochovanský, Tereza Záchová

 

PROGRAM

30. 9. – 15. 11. Nela Britaňáková, Kateřina Ondrušková, Kafe Rikša / 1. 10. – 4. 10. Rodiče za klima Ostrava / 6. 10. – 9. 10. Bludný kámen / 10. 10. – 11. 10. Erik Sikora / 13. 10. – 18. 10. Slepý pes / 20. 10. – 25. 10. Juliana Höschlová, Sonya Darrow, Sráč Sam, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, ateliér Jiřího Kovandy FUD UJEP /27. 10. – 1. 11. Zlínský okruh / 3. 11. – 15. 11. SPOLEČNÁ VÝSTAVA / 13. 11. Φ (Památník Tomáše Bati) / 13. 11. Dernisáž + koncert Alexander Hemala, Pola Puk Puk

 

Podrobný program: https://www.galeriezlin.cz/cs/program/dum-umeni.html