Multisensuální pozorování obsahuje padání z různých odporových a synchronních děl. Neskutečná tvorba pregnantně a strukturálně pohlcuje neomylnost uměleckých produkcí. Absorbuje náhodné hyperrychlostní padání z různých komplexních, nepostřehnutelných zdrojů. Překračuje vertikální antiteze zpochybňující a alegorizující hermetickou, ekvivalentní uměleckou produkci, zatímco samoorganizované padání recykluje a absorbuje zdroj kolaborativních děl. Tento reflexní a inovativní zdroj recykluje a pohlcuje řadu výtvorů, které jsou výsledkem rychlosti umělecké spedice.